top of page
Пошук

«КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 2025»- ТЕТЯНА ПОДЛЄСНА

В Україні протягом тривалого часу торгівля людьми продовжує залишатися гострою проблемою. Складна економічна ситуація, бойові дії на Сході України, низький рівень життя, високий рівень безробіття, диспропорції розвитку ринку праці, поширення зовнішньої трудової міграції, активізація діяльності міжнародних злочинних угруповань, поширеність шахрайських схем вербування громадян, недосконалість законодавства, правова необізнаність населення та інші фактори ризику призводять до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми.

Слід зауважити, що особливо вразливими до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми є особи з інвалідністю; особи з травмами, важкими хворобами або розладами здоров’я (зокрема психічними); особи похилого віку та підлітки; члени малозабезпечених сімей; представники національних меншин; внутрішньо переміщені особи.

Результати аналізу виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111 свідчать, що найбільш ефективними були заходи щодо: запровадження телефонної «гарячої лінії», зокрема, для осіб, які постраждали від торгівлі людьми; приведення визначення торгівлі людьми, закріплене у


Кримінальному кодексі України, у відповідність з вимогами Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, передбачення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми в Україні, а також заходи, спрямовані на підвищення рівня поінформованості населення про факти торгівлі людьми; удосконалення національного механізму взаємодії суб'єктів, які протидіють торгівлі людьми; сприяння у міжнародних розслідуваннях; підвищення рівня ідентифікації постраждалих осіб та надання їм допомоги.

З урахуванням результатів аналізу виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року та зауважень, викладених у Доповіді про торгівлю людьми, важливим є продовження системної роботи у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми, яку планується здійснювати в рамках Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року.

У зв’язку з цим Кабінетом Міністрів України було прийнято розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року» №800-р від 14.07.2021 р.

Мета Програми 2025 - удосконалення механізму запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, а також забезпечення захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

Очікувані результати від реалізації Програми 2025 полягають у наступному:

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми; - збільшення кількості саме ідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі людьми; - зниження рівня вразливості громадян України до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; - посилення прикордонного контролю для запобігання торгівлі людьми; - посилення взаємодії і співпраці суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми; - здійснення належного реагування на факти торгівлі людьми (документування та належне розслідування кримінальних проваджень), виявлення та розкриття злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми; - збільшення кількості осіб, які скористалися всіма видами безоплатної допомоги та спеціалізованими послугами; -підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері протидії торгівлі людьми; - впровадження системи збору даних про осіб, які постраждали від торгівлі людьми, відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».

«Розробка і прийняття нової програми є необхідним послідовним і системним кроком, адже попередня програма (2016-2020 рр.) дала свої результати, завдяки яким Україна залишається у другій групі держав, які докладають значних зусиль для протидії торгівлі людьми (перша група - країни, які повністю відповідають вимогам (стандартам) Федерального Закону США «Акт про захист жертв торгівлі людьми»).


Проте є значні недоліки, над якими треба працювати та постійно здійснювати аналіз результативності. Тому нова програма (2021-2025 рр.) покликана здійснити аналіз прорахунків та вийти на новий рівень у боротьбі з явищем торгівлі людьми» - підсумувала Керівниця юридичного супроводу Благодійного фонду «Джерело Відродження» Тетяна Подлєсна.


Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page