top of page
Пошук

«КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ: ВИКЛИКИ СУЧАСНІЙ ДЕМОКРАТІЇ»- ТЕТЯНА ПОДЛЄСНА

15-17 червня проходив цикл тренінгів «Тижні громадської активності» (залучення громадян до політичних процесів та національних реформ), в якому прийняла участь Керівниця юридичного супроводу Благодійного фонду «Джерело Відродження» Тетяна Подлєсна, що підтверджується відповідним сертифікатом.

Команда CFSR висловлює вдячність Національному Демократичному Інституту, в рамках програми «Відповідальна та підзвітна політика України», за фінансової підтримки Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID), а також організаторам та спікерам за організацію та проведення даного заходу.


Перший день тренінгу було присвячено ґрунтовному аналізу понять «політична влада», «державна влада», визначено систему державної влади, особливу увагу було приділено питанню комунікацій влада-суспільство. Чому співпраця є важливою? Якщо вона є, то чи являється ефективною? Влада може бути різною у своїй взаємодії: «взаємною», нейтральною, конфліктною. Експерти наголошують на тому, що багато перепон у продуктивній взаємодії чинить рівень політичної свідомості і конструктив громадської думки.


Основні причини, коли влада не йде на діалог з громадянами: влада вважає, що громадяни некомпетентні; боїться зайвих конфліктів; інтереси громадян не співпадають з інтересами влади, влада не хоче створювати для себе додаткову роботу; влада не знає про існування проблеми.


Сучасний стан речей показує, що необхідно удосконалити механізм регулювання процесу обміну інформацією, зокрема впровадити принцип партнерської взаємодії, що передбачає не тільки інформування населення, а і налагодження ефективного зворотного зв'язку, проведення відповідної роз'яснювальної роботи, встановлення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим існує нагальна потреба у розробленні основних засад державної комунікативної політики, впровадження стандартів інформаційного обміну між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю.


Налагодження комунікації між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю є важливою умовою демократичного розвитку держави, становлення громадянського суспільства.


Другий день тренінгу було присвячено питанню взаємодії з політичними партіями.

Існування в сучасному суспільстві суперечливих соціальних, економічних, політичних інтересів потребує як їх узгодження, так і загалом створення атмосфери довіри між їх виразниками. Важлива роль у цьому процесі належить діалогу між владою та громадянами, їх об'єднаннями, забезпечення комунікативного зв'язку між учасниками політичних відносин. Налагодження партнерських відносин між суб'єктами політичного життя актуалізує дослідження проблеми політичної комунікації. Для України актуальність окресленої проблеми посилюється й високим ступенем недовіри громадян до чинної влади, що зумовлена низкою причин, серед яких розбіжність між обіцянками напередодні виборів та їх виконанням після завершення виборчої кампанії; наявність гострих суперечок та конфліктів між владою й опозицією; деструктивна робота представницького органу та інші.


Політичні партії при взаємній комунікації отримують від громадян наступне: громадяни можуть допомогти партії зрозуміти проблеми і потреби громадян; звернути увагу громадян на те, яке саме законодавство підтримує партія; допомогти партії підвищити рівень внутрішньопартійної демократії через моніторинг діяльності партії; підтримка на виборах.


В свою чергу, громадяни від співпраці з партіями отримують: можливість винести на обговорення та проголосувати за законопроекти або рішення, які цікавлять громадян; організувати публічне обговорення та сформувати громадську думку; винести на обговорення та підтримати виділення додаткових коштів на вирішення питання, тощо.


Способами взаємодії між зазначеними суб'єктами є: сприяння реалізації громадських ініціатив, залучення населення до розробки та реалізації програм розвитку громад у різних сферах, участь у міжнародних і національних програмах, проведення громадських слухань, залучення громадян до моніторингу діяльності політичних партій, розробка програм політичних партій.


Третій день тренінгу було присвяченій темі залученню громадян до просування національних реформ (на прикладі виборчої та антикорупційної реформи).

Сучасними методами участі громадян у національних реформах є: публічні заходи (форуми, марафони, конференції); публічні консультації щодо конкретних законопроектів або реформ; коментування проектів законів на сайтах; підписання петицій; проведення просвітницької роботи серед населення.

Питання комунікації дуже важливий аспект співіснування громадян і влади. Але тут важливо не забувати, що ця комунікація не повинна зводитись тільки до процесу інформування громадськості про вже прийнятті рішення чи реалізовані проекти.

«Комунікація – це ефективний управлінській засіб розвитку та реалізації заходів необхідних для досягнення поставлених цілей. Тому комунікативна діяльність має застосовуватися стратегічно, бути продуманою, систематичною. Комунікаційна стратегія — це завжди «живий документ», який може розвиватися та змінюватися, адаптуватися, беручи до уваги нові обставини та відповідну цільову аудиторію» — підсумувала Тетяна Подлєсна.


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page