top of page

ПРО НАС

Інформація

Фонд є Міжнародною Благодійною Організацією, метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства.

Дополнительная информация

Головною метою Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

 

Сферами благодійної діяльності Фонду є:

 

1) Протидія торгівлі людьми в Україні;

 

2) охорона здоров'я;

 

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

 

4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

 

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

 

7) допомога постраждалим від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства».;

 

8) наука і наукові дослідження;

 

9) спорт і фізична культура;

 

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

гендерної рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми і питань соціального захисту інвалідів.

 

11) розвиток територіальних громад;

 

12) розвиток міжнародної співпраці України;

 

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

 

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

 

15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

 

Предметом діяльності Фонду є безкорислива діяльність, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності, в інтересах суспільства або окремих категорій осіб відповідно до мети та завдань, визначених цим Статутом та законодавством України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124243307_125537599325247_22466775427647

Засновники :

Нечипоренко Людмила Петрівна .

Караченцев Андрій Олексійович .

Жук Софія Сергіївна .

Фонд є учасником

Є членом :

https://iom.org.ua
bottom of page