ДОКУМЕНТИ

Статутні документи:

- Статут

- Виписка з єдиного державного реєстру

- Протокол загальних зборів засновників

- Довідка про неприбутковість 

Нормативні документи: