ДОКУМЕНТИ / Documents

Статутні документи:

- Статут

Charter of the charitable foundation

- Виписка з єдиного державного реєстру / Statement from the Unified State Register

- Протокол загальних зборів засновників

- Довідка про неприбутковість / Sign of non-profitability